Chính sách Bảo mật là tài liệu quan trọng giúp người dùng hiểu cách website/ứng dụng thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ. Bài viết này trình bày chi tiết Chính sách Bảo mật của May88.

Giới thiệu về Chính sách Bảo mật của May88

Giới thiệu về Chính sách Bảo mật của May88

May88 chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng. Chính sách Bảo mật của may88 được thiết lập nhằm mục đích:

 • Giải thích cách thức may88 thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng
 • Đảm bảo tính minh bạch trong việc quản lý dữ liệu cá nhân
 • Tôn trọng và tuân thủ các quy định về bảo mật, riêng tư của pháp luật

Mục đích của Chính sách Bảo mật

Mục đích chính của Chính sách Bảo mật bao gồm:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng về hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của may88
 • Giúp người dùng hiểu và thực hiện các quyền liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân
 • Định nghĩa các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân mà may88 áp dụng

Áp dụng Chính sách

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng của May88, bao gồm:

 • Người dùng website May88
 • Người dùng ứng dụng di động May88
 • Người dùng sử dụng các dịch vụ khác của May88

Các nguyên tắc của Chính sách Bảo mật

Các nguyên tắc của Chính sách Bảo mật

Trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, may88 tuân thủ các nguyên tắc sau:

Tính minh bạch

 • Công khai các hoạt động thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân
 • Thông báo rõ ràng, đầy đủ mục đích sử dụng dữ liệu

Tính mục đích

 • Chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết cho những mục đích đã định rõ trước
 • Không sử dụng dữ liệu vượt quá các mục đích đã công bố

Tính giảm thiểu

 • Chỉ thu thập, lưu trữ dữ liệu ở mức cần thiết
 • Loại bỏ các dữ liệu không cần thiết, hết giá trị sử dụng

Tính chính xác

 • Cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu
 • Cho phép người dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tính an toàn

 • Triển khai các giải pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép
 • Áp dụng các quy trình và công nghệ hiện đại để đảm bảo an toàn thông tin

Tính riêng tư

 • Cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép của người dùng
 • Tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân

Thông tin cá nhân được bảo vệ

Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ, May88 có thể thu thập một số thông tin cá nhân của người dùng như:

Thông tin đăng ký

 • Họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh
 • Địa chỉ liên lạc, thông tin thanh toán
 • Các thông tin khác khi đăng ký tài khoản

Thông tin giao dịch

 • Số thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng
 • Nội dung giao dịch (sản phẩm/dịch vụ)
 • Thời gian, giá trị giao dịch

Thông tin sử dụng

 • Nhật ký truy cập, thao tác của người dùng
 • Dữ liệu về thiết bị (địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành…)
 • Các dữ liệu thu thập khi sử dụng các tính năng của website/ứng dụng

Bảo mật thông tin cá nhân

Để đảm bảo an toàn cho các thông tin trên, may88 áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ như:

 • Mã hóa dữ liệu
 • Giới hạn và kiểm soát quyền truy cập
 • Lưu trữ dữ liệu an toàn trong các trung tâm dữ liệu

Các đối tác và nhân viên của May88 cũng phải cam kết bảo mật thông tin nghiêm ngặt.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên, Chính sách Bảo mật cũng mô tả cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của người dùng như sau:

Quyền của người dùng

Người dùng có các quyền:

 • Quyền truy cập thông tin: yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân đang được lưu giữ
 • Quyền chỉnh sửa: yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ
 • Quyền xóa bỏ: yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền giới hạn xử lý: yêu cầu ngừng sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu trong một số trường hợp
 • Quyền phản đối: phản đối việc thu thập và sử dụng dữ liệu khi chưa được cho phép

Trách nhiệm của người dùng

Người dùng có trách nhiệm:

 • Cung cấp dữ liệu chính xác, trung thực khi sử dụng dịch vụ
 • Không sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép
 • Bảo mật và lưu giữ an toàn các thông tin đăng nhập, mật khẩu
 • Thông báo kịp thời cho May88 khi phát hiện lộ lọt thông tin cá nhân

Như vậy, chính sách bảo mật giúp cân bằng quyền lợi – nghĩa vụ của cả doanh nghiệp và người dùng.

Phạm vi áp dụng của Chính sách Bảo mật

Phạm vi áp dụng của Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật được áp dụng rộng rãi, bao gồm:

Đối với người dùng

 • Tất cả người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website và ứng dụng của may88

Đối với nội dung

 • Toàn bộ các dịch vụ, sản phẩm của may88
 • Các chương trình khuyến mại, hoạt động quảng cáo

Đối với thời gian

 • Áp dụng kể từ thời điểm ban hành và liên tục cập nhật trong suốt quá trình hoạt động.

Như vậy, phạm vi áp dụng rộng mang tính bao quát cao giúp bảo vệ hiệu quả dữ liệu cho tất cả người dùng của May88.

Các biện pháp bảo mật

Các biện pháp bảo mật

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân, may88 áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp bảo mật:

Bảo mật vật lý

 • Máy chủ được đặt tại các trung tâm dữ liệu an toàn, có tường lửa và các biện pháp bảo vệ vật lý.

Bảo mật kỹ thuật

 • Mã hóa và cách ly dữ liệu các mức độ khác nhau
 • Sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để đảm bảo an toàn kỹ thuật

Bảo mật hợp đồng

 • Các đối tác phải ký kết các thỏa thuận về bảo mật
 • Nhân viên ký cam kết bảo mật thông tin

Bảo mật hoạt động

 • Triển khai các quy trình nghiệp vụ, kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ
 • Giám sát và lưu trữ nhật ký hoạt động truy cập dữ liệu
 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, phục hồi thảm họa

Những giải pháp đồng bộ trên cung cấp sự bảo vệ an toàn, chặt chẽ cho dữ liệu cá nhân của người dùng.

Chia sẻ thông tin trong Chính sách Bảo mật

Trong một số trường hợp cụ thể, may88 có thể chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Các Chia sẻ thông tin trong Chính sách Bảo mật

Trong một số trường hợp cụ thể, May88 có thể chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Các trường hợp này bao gồm:

Theo yêu cầu của pháp luật

 • Cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tuân thủ các thủ tục tố tụng, thi hành án theo quy định của pháp luật

Mục đích nghiên cứu

 • Cung cấp số liệu, thông tin cho các đơn vị nghiên cứu, học thuật
 • Dữ liệu sẽ được hiệu chỉnh để đảm bảo không chứa các thông tin nhận dạng cá nhân

Cho các đối tác liên kết

 • Chia sẻ dữ liệu với các đối tác cung cấp dịch vụ cho may88
 • Yêu cầu các đối tác cam kết bảo mật thông tin nghiêm ngặt

Ngoài các trường hợp trên, may88 cam kết không chia sẻ hay bán dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Bảo mật cho trẻ em trong Chính sách Bảo mật

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ em, Chính sách Bảo mật của may88 có những quy định riêng cho việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em:

 • Chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu của trẻ em khi có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp
 • Hạn chế thu thập các dữ liệu nhạy cảm về trẻ em như thông tin y tế, vị trí địa lý
 • Thiết lập các cài đặt bảo mật nghiêm ngặt trên các dịch vụ dành cho người dùng dưới 18 tuổi
 • Không bán hay chuyển giao dữ liệu cá nhân của trẻ em cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý trước từ phụ huynh hoặc người giám hộ

Những điều khoản trên đảm bảo quyền lợi của trẻ em được đặt lên hàng đầu, phù hợp với các chuẩn mực, quy định chung.

Thay đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật

Để phù hợp với các thay đổi về mô hình kinh doanh, pháp luật, công nghệ…, Chính sách bảo mật của may88 có thể được cập nhật. Quy trình thay đổi được thực hiện như sau:

 • Thông báo công khai nội dung thay đổi trên website và các ứng dụng của may88
 • Gửi email thông báo trực tiếp tới từng người dùng về các thay đổi liên quan
 • Cập nhật ngày có hiệu lực của bản Chính sách Bảo mật mới

Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi, tải bản mới nhất của Chính sách Bảo mật tại website của may88.

Liên hệ về Chính sách Bảo mật

Mọi thắc mắc về Chính sách Bảo mật của May88, Quý khách vui lòng liên hệ qua các kênh sau để được hỗ trợ:

Hotline/email hỗ trợ

 • Số điện thoại: 19XX-XXXX (Miễn phí gọi)
 • Email: hotro@May88.vn

Góp ý bằng mẫu web

Quý khách có thể để lại các thông tin phản hồi, góp ý vào mục Góp ý Chính sách Bảo mật trên website của may88.

Kết luận

Chính sách Bảo mật của May88 được xây dựng dựa trên sự tôn trọng tới quyền lợi và quyền riêng tư của người dùng. Với những cam kết bảo mật chặt chẽ, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật, may88 tin tưởng đem lại cho khách hàng sự yên tâm tuyệt đối khi sử dụng các dịch vụ.